The company implemented a project titled "Wrapstock_Inovace infrastruktury a návrh komunikačního rozhraní pro on-line konfigurátor." In collaboration with FAI UTB, the company innovated the infrastructure and design of the communication interface for the online configurator. The project's goal was to develop new IT solutions and tools that could be implemented and interconnected. The focus and outcome of the collaboration were on server infrastructure, the development of frameworks and communication API interfaces, and integration with the online configurator. The new tools enhanced cybersecurity, functionality, and the quality of communication with customers.

Společnost realizovala projekt s názvem Wrapstock_Inovace infrastruktury a návrh komunikačního rozhraní pro on-line konfigurátor. Ve spolupráci s FAI UTB společnost realizovala inovaci infrastruktury a návrhu komunikačního rozhraní pro online konfigurátor. Cílem projektu bylo vyvinout nové IT řešení a nástroje, které by šlo implementovat a vzájemně propojit. Cílem a výsledkem spolupráce bylo zaměřit se na oblast serverové infrastruktury, na vývoj frameworků a komunikačního API rozhraní a propojení s on-line konfigurátorem. Nové nástroje posílily kyberbezpečnost, funkčnost a kvalitu komunikace se zákazníkem.